Toimiv kogukond, edukas koolituskeskus

Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Siseministeerium

Toetuse summa: 14 991,40  eurot

Projektiperiood: 01.09.2018 – 31.10.2019

Eesmärk: edendada oma kogukonna majandustegevust ja -elujõulisust, pakkudes kogukondliku elu, enesearengu ja keskkonnasõbraliku eluviisiga seotud koolitusi ja sündmuste korraldust kogukonnas Väike Jalajälg senisest kasumlikumal ja professionaalsemal viisil suuremale arvule inimestele. Aastaks 2020 oleme kahekordistanud koolituskeskuse külastajate arvu.

Peamised tegevused:

 • Töötame välja tõhusa planeerimise ning turundusstrateegia.
 • Arendame elektroonilisi maksevõimalusi, külaliste ning vabatahtlike registreerimissüsteemi ja erinevaid turunduskanaleid (sotsiaalmeedia, uudiskiri, ajakirjandus, personaalsed pakkumised jms).
 • Valmistame ette 2019. ja 2020. a koolituste finantsplaani, sündmuste kalendri ja käivitame koordineeritud müügitegevused.
 • Arendame kogukonna lektoritega sotsiaalset kestlikkust käsitleva originaalkursuse.
 • Korrastame oma  õueala sündmuste läbiviimiseks.

Loodussäästliku eluviisi koolitustegevuse valmiduse loomine Mõisamaa Ökokeskuses

Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Siseministeerium

Toetuse summa: 11 096,21 eurot

Eesmärk: arendada Väike Jalajälg MTÜ tegevus tasemele, kus alates aprillist 2016a. on ühing nii sisuliselt (oskused, teadmised, kontaktid, jne.) kui vormiliselt (ruumid, praktikabaas, jm) võimeline ja valmis korraldama loodussäästliku eluviisi koolitusi nii täiskasvanutele kui koolilastele Mõisamaa Ökokeskuses.

Peamised tegevused:

 • Tulevaste juhendajate ettevalmistamine permakultuuri disaini koolituse läbimise kaudu
 • Talgu-nädalavahetuste ja koolinoortele õppepäevade korraldamine
 • Koolituskalendri ja pakkumiste väljatöötamine, koolilastele mõeldud õppepäevade kontseptsiooni koostamine
 • Praktilise permakultuuri põhimõtteid järgiva õppeaia loomine
 • Koolitusruumide pisiremont, korrastustööd köögis köögi teavitamise eesmärgil koolitustel toitlustuse pakkumiseks
 • Kommunikatsiooni ja muud toetavad tegevused: muutuse teooria välja töötamine ühingule, veebilehe ülesehitamine, vabatahtlike võrgustiku loomine ja haldamine, koolituste pakettide avalikustamine, kontaktide loomine koolidega, jm.

Väiksem jalajälg

Rahastaja: Vabaühenduste Fond

Projekti kirjeldus: Eesti elanike tealikkus säästlikust eluviisist, mis kasutab vastutustundlikult planeedi ressursse on veel madal ning rohujuuretasandilt ja kogukonnapõhiselt loodud kestliku eluviisi näiteid ning loodussäästlike energialahendusi napib. Projekti tegevused on suunatud keskkonnasäästliku eluviisi laiemale levikule ning praktilisele rakendusele Väikese Jalajälje ökokogukonna näitel. Selleks töötatakse välja meie kliimas asuvale, väikesele kogukonnale sobilik tehnoloogilise, majandusliku ja juriidilise lahenduse kava ning luuakse praktikabaas, kus hakatakse jagama kogemusi ja teadmisi teiste kogukondade ja huvilistega.