Käesolev finantsplaan on osa äriplaanist, mis kirjeldab ökokogukonna Väike Jalajälg taastuvenergia tootmisega alustamiseks vajalikke ressursse ja tegevusi Mõisamaa külas, Raplamaal. Finantsplaan sisaldab hinnangut kogukonna energiavajaduse osas praeguses hetkes ning tulevikus ja arvutusi energia vajaduse katmiseks taastuvenergia abil. Lisaks on toodud esialgsed mõtted vajaliku alginvesteeringu hankimiseks.

Energia tootmistehnoloogia osas on tehtud valik päikesepaneelide kasutamiseks. Kaaluti ka teisi energia tootmise viise, kuid koostöös mentoritega leiti, et antud geograafilises asukohas on päikeseenergia kasutamine kõige optimaalsem. Toota plaanime vaid elektrienergiat. Kuna kogukonna kinnistul asuvates majades on hästi toimiv ahiküte, siis soojusenergiat toota ei plaani.

Energiaühistu finantsplaan (PDF)