Väikese Jalajälje visioon

Visioon on aluseks meie otsuste tegemisel. Mõtestame oma visiooni kaks korda aastas toimuvatel kogukonna retriitidel. 2020. aastal sõnastasime oma visiooni 4 põhipunkti järgnevalt.

Inimeste ja Maa tervendamine
Meil on jätkusuutlik ja koostööl põhinev kultuur, taastame looduskeskkonda ja kanname selle eest hoolt.

Oleme mudel
Loome integreeritud alternatiivi praegusele süsteemile. Pöördume õrnalt koostööl põhineva jätkusuutliku ning taastava kultuuri poole, mis on praktiline ja toob kogukonna liikmetele kasu. Praktikas tähendab see püüdlemist majandusliku, ökoloogilise, sotsiaalse ja vaimse jätkusuutlikkuse poole. Meil on ambitsiooni oma mudelit koolituste ja muude kogemuste kaudu edendada ja levitada. Leiame viise, kuidas luua  lammutamise asemel alternatiive olemasolevatele sotsiaalsetele, kultuurilistele ja majanduslikele mustritele.

Elame maal
Elame maandatud, praktilist elu maal  –  kasvatame endale toitu, elame aastaaegade rütmis, võtame vastutust igapäeva elu eest ja ei karda füüsilist tööd. 

Koht, kus olla sina ise
Saad olla autentselt ja hinnangutevabalt. Kogukond on koht kõigile, kel on sama nägemus ja kes on valmis kogema ühise elu loomise võlu. See on koht isiklikuks arenguks ja teadliku elu nautimiseks. See on koht inimestele, kes armastavad Maad ja kõiki selle olendeid ning armastavad ka iseennast.

Suunised liikmetele

  1. Olen ise oma kogemuse Looja. Püüan saada teadlikumaks oma suhtumistest ja käitumismustritest ning muuta neid, mis on kahjulikud nii mulle kui teistele. Vastutan oma tegude tagajärgede eest. Ma tunnistan oma eksimusi ning astun samme harmoonia (taas)loomiseks.
  2. Minu välismaailm eksisteerib ka minu sees. Juhul, kui mind miski ärritab, vaatan esimeses järjekorras enda sisse, ja alles pärast seda tegelen välise maailmaga.
  3. Suhtlen hoolivalt ja austavalt. Hoolin teistest ja endast ning suhtlen ausalt ja selgelt. Kuulan avatud südamega, enne kui räägin. Olen avatud ka teiste rahvaste suhtes. Austan teise inimese arvamusvabadust ega suru oma tõde ega soove kellelegi peale. Sekkun, kui näen kogukonnas käitumist, mis on mu enda või teise kogukonnaliikme suhtes hoolimatu.
  4. Austan Maad. Püüan oma otsustes valida keskkonnasõbralikumaid alternatiive (nt ehitus, transport, pesuvahendid). Sorteerin prügi, eelistan kompostkäimlaid ja tarbin võimalusel kohalikku ning mahedat toitu.
  5. Soovin teha koostööd. Mõistan, et kogukonnas toimub koosloomine ning mina olen osa sellest. Olen nõus hoolival moel andma ja vastu võtma peegeldusi kaaslastelt. Konfliktide korral olen valmis neid lahendama: (1) kõigepealt räägin ise inimesega, kellega mu teema on seotud (mitte tagaselja); kui see ei õnnestu, (2) kaasan kolmanda osapoole meie vestlust vahendama; kui see ei õnnestu, (3) toon konflikti/teema suuremasse ringi. Kutsutul on kohustus sellistele kutsetele vastu tulla ja kohtumistel osaleda.
  6. Austan kokkuleppeid. Olen täpne rahaasjades ning austan kõiki kokkuleppeid. Pean kinni kellaaegadest. Ruumist väljudes jätan ruumi paremasse seisukorda, kui see oli minu sisenedes.