Oleme 2014. aastal loodud kogukond Mõisamaa mõisas Raplamaal. 

Väikese jalajälje kogukonna eesmärk on edendada tervendavaid, taastavaid ja jätkusuutlikke väärtusi ning kogukondlikku elustiili. Meie jaoks on väga oluline usaldusel ja koostööl põhinevate inimestevaheliste suhete arendamine. Väikese jalajälje liikmeid ühendab ühine arusaam kogukonna jätkusuutlikust toimimisest selle kõigi nelja aspekti kaudu – ökoloogiline, sotsiaalne, majanduslik ja maailmavaateline. Meie visiooni leiate siit.

Kogukond Väike Jalajälg toimib kahe organisatsioonina:

  • MÜ (majandusühistu) Väike Jalajälg, kellele kuulub meie kinnistu ning mille omanikud on meie täisliikmed
  • MTÜ Väike Jalajälg, mille kaudu majandame oma igapäevaelu ning mille kaudu toimivad meie projektid, koolituskeskus, tooršokolaadi tootmine ja teised tegevused.

Meie liikmetele kuulub kaasomandis 33 hektarit maad, üle 100 viljapuu (peamiselt õunapuud), üle 200 marjapõõsa (peamiselt arooniad, sõstrad ja karusmarjad). Meie haritav maa on ametlikult mahepõllumajanduslik. Köögiviljade kasvatamiseks on meil 2 kilekasvuhoonet ja kõrgpeenardega köögivilja-aed. Meil on suur garaaž / töökoda, laudad ja mitu suurt panipaika. Hetkel elavad kogukonna liikmed kolmes erinevas majas,  millest ühes on ka meie ühisruumid ja kogukonna ühine köök. Laienemiseks on meil mitmeid hooneid ning suvisel ajal on kogukonna keskmeks meie mõisa hoone. Plaanime arendada oma viljapuu ja köögivilja aeda, renoveerida hooneid ja ehitada veel (pisikesi) maju ning arendada mitmesuguseid majandus- ja ühiskondlikke tegevusi.

Kogukonna loomiseks oleme saanud inspiratsiooni nii Eesti ökokülade liikumise (MTÜ Eesti ökokogukondade ühendus) kui ka ülemaailmse ökokülade võrgustiku GEN Europe tegevuses osalemisest.

2022. aasta lõpus lõpetas Mõisamaa Ökokeskus tegevuse. Täname kõiki, meiega sel teekonnal koos on käinud!