Väike Jalajälg pakub gruppidele praktilisi õppepäevasid. Õppepäeva toimumiseks on vajalik vähemalt kahenädalane ettetellimine/broneerimine.

Lisainfo: info@vaikejalajalg.ee

Kogukonna teadlik arendamine. Kogukonnad ja kohalikud lahendused

Sihtrühmad: kogukonna algatajad, jätkusuutlikust eluviisist huvitatud, kohaliku elu edendadajad, kohalike omavalitsuste juhid ja ametnikud
Kestus: 2-8 tundi
Rühma suurus: 10-25 osalejat
Toimumise aeg: märtsist-novembrini
Töötoa kirjeldus: Paljud inimesed igatsevad endale ja oma perele head elukeskkonda ja -kvaliteeti – näiteks mugavat kodu, turvalist ja puhast ümbrust lastele, sõbralikke ja sarnaste väärtustega inimesi enda ümber. Kogukonna teadlik arendamine muudab küla või linna(osa) atraktiivseks elupaigaks. On palju välis- ja kodumaiseid näiteid, kuidas inimestest tühjeneval ääremaal hakkavad paigad ligi tõmbama nii uusi elanikke kui ka ohtralt külalisi.
Kogukondlik mõtlemine ning koostöö on püsiva muutuse saavutamise olulised märksõnad. Töötoas tutvustatakse erinevaid jätkusuutlikkust eesmärgiks pidavaid liikumisi ja näiteid nagu teadlikult loodud kogukonnad ja ökokülad ning üleminekulinnade liikumine.
Lisaks käsitletakse ökokogukonna Väike Jalajälg kogemust kogukonna loomisest ja arendamisest nii majanduslikust, sotsiaalsest, keskkonna kui maailmavaatelisest aspektist lähtudes. Olenevalt töötoa pikkusest ja tellija huvist keskendutakse põhjalikumalt erinevatele kogukonna arendamise ja jätkusuutlikkuse aspektidele.
Töötoas on kombineeritud info andmine praktiliste kogemuslike harjutuste ja arutlusharjutustega. Iga töötuba kujundatakse vastavalt grupi vajadustele koostöös tellijaga.
Töötoa eesmärk: on tutvustada ökokogukondliku toimimise ideed ning selle erinevaid väljendusi nii maailmas kui ka Eestis.
Hind: 30-40€ / õppija, sisaldab maitsvat taimetoidu lõunasööki. Täpne hind sõltub kokkulepitud programmi sisust.

Laisa aedniku aed ehk looduspärane aiapidamine

Sihtrühmad: hobi-aednikud, toidu kasvatamisest ja jätkusuutlikust eluviisist huvituvad inimesed.
Kestus: 2-8 tundi
Rühma suurus: 10-25 osalejat
Toimumise aeg: märtsist-novembrini
Töötoa kirjeldus: Töötoas tutvustatakse permakultuuri ehk jätkuloomise põhimõtteid ning tehakse sissejuhatus permakultuuri kavandamisse. Räägitakse kuidas kujundada oma elu ning aeda selliselt, et see oleks kooskõlas hoolitsemisega maa ja inimeste eest ning ülejäägi jagamisega. Keskendutakse ka praktilisele aiapidamisele. Olenevalt töötoa pikkusest käsitletakse põhjalikumalt näiteks katteviljeluse, papipeenarde, kasulike koosluste või liigirikka kasvuhoone teemasid. Olenevalt aastaajast ja töötoa pikkusest tehakse ka praktilisi ja vaatlus- ülesandeid õues ja tutvutakse kogukonna Väike Jalajälg permakultuuri aiaga.
Töötoas on kombineeritud info andmine praktiliste kogemuslike harjutuste ja arutlusharjutustega. Iga töötuba kujundatakse vastavalt grupi vajadustele koostöös tellijaga.
Töötoa eesmärk: on tutvustada permakultuuri ideed ning looduspärase aiapidamise praktikat.
Hind: 30-40€ / õppija, sisaldab maitsvat taimetoidu lõunasööki. Täpne hind sõltub kokkulepitud programmi sisust.

Iga amps muudab maailma: toit ja jätkusuutlikkus

Sihtrühmad: põhikooli ja gümnaasiumi õpilased, täiskasvanud. Õppepäeva programm kohandatakse õpilaste vanust, aastaaegu ja huvisid arvestades. Eelistatavalt toimub õppepäev õues.
Kestus: 3-5 tundi
Rühma suurus: 10-30 osalejat
Toimumise aeg: märtsist-novembrini
Töötoa kirjeldus: Me kõik sööme iga päev. Samas ei mõista inimesed sageli, et kaubanduskeskustest lihtsalt ja odavalt kättesaadav toit jõuab sinna keskkonna ja inimeste heaolu arvelt. Selle töötoa eesmärk on uurida kuidas toit ja meie toitumisharjumused mõjutavad maailma keskkonna ja majanduse jätkusuutlikkust.
Töötoas käsitletakse toidu ja jätkusuutlikkuse põhimõisteid, seotakse need praktilisel ja haaraval viisil meie igapäevaelu ja ümbrusega.
Näiteks võime töötoa käigus õppida terve mulla olulisust komposti hunnikut tehes. Liigirikkuse olulistust saame õppida kohalikke ökosüsteeme vaadeldes. Mõelda koos, mis on ökoloogiline jalajälg või arutleda, mis on ökoloogiline, kohalik ja hooajaline toit analüüsides oma söödud hommikusööki, valmistades koos lõunasööki või maitstes erinevaid umbrohuhoidiseid teepausil.
Töötoa eesmärk on näidata, et iga ampsuga mõjutame me maailma ja saame seda muuta.
Iga töötuba kujundatakse vastavalt grupi vajadustele koostöös tellijaga. Võimalik on valida pigem praktilisi või teoreetilisi tegevusi.
Peamised põhimõisted, mida käsitletakse:
Toidu ökoloogiline jalajälg, ökosüsteem, liigirikkus ja säilenõtkus, muld ja mulla tervis, kohalik toit, metsikud toidutaimed, toidu säilitamine, mahetoit, monokultuur, polükultuur, pärimussordid ja seemned, ühe-aastased ja mitme-aastased taimed
Praktilistest tegevustest pakume välja näiteks komposti ja kõrgpeenarde tegemise, seemnete külvamise, söödavate umbrohtude või aiaviljade korjamist ning värskest toorainest toidu valmistamist. Lisaks erinevaid hooajast sõltuvaid õue-tegevusi. Samuti pakume erinevaid mänge ja arutlusharjutusi seemnete, liigirikkuse, kohaliku toidu jmt kohta.
Töötoa lõpetame tagasiside ringiga õpitu kohta.
Seos õppekavaga: väärtuspädevus, sotsiaalne- ja kodanikupädevus, õpipädevus ja ettevõtlikkuspädevus. Konkreetsed tegevused lepitakse igaks õppepäevaks eraldi kokku.
Õppepäeva tulemusel on õpilane teadlikum igapäeva tarbimisvalikute keskkonna, majanduslikest ning sotsiaalsetest mõjudest. Oskab väärtustada keskkonda, liigirikkust ning kohalikku toitu.
Hind: 20-25€ / õppija, sisaldab maitsvat taimetoidu lõunasööki. Täpne hind sõltub kokkulepitud programmi sisust. Iga 10 õppija kohta täiskasvanu tasuta.

Ringkäik ökokogukonnas Väike jalajälg

Sihtrühmad: Jätkusuutlikust eluviisist huvitatud, kohaliku elu edendadajad, kohalike omavalitsuste juhid ja ametnikud
Kestus: 1-2 tundi
Rühma suurus: 5-30 osalejat
Toimumise aeg: märtsist-novembrini
Keeled: eesti ja inglise keel
Ringkäigu kirjeldus: Ringkäik Mõisamaal, Märjamaa vallas, Väikese Jalajälje kogukonna valdustes. Tutvume kogukonna peamiste ettevõtmistega – tooršokolaadi valmistamise, võrsete ja mahetoidu kasvatamisega, permakultuuri aia ja maheseemne kasvatusega, Gaia kooli ning koolitustegevusega. Räägime peamistest eesmärkidest ning elukorralduse põhimõtetest kogukonnas – sh, majandamisest, otsustamisest, omandist, traditsioonidest jne.
Hind: 30-60€

Suhteseminarid

Sihtrühm: täiskasvanud.
Kestus: 6 tundi
Rühma suurus: 10-30 osalejat
Toimumise aeg: märtsist-novembrini
Töötoa kirjeldus: Kolmeosaline suhteseminaride sari, mille läbiviijateks on kogukonna liikmed Ave Tuisk ja Paavo Eensalu.
Suhtlemine on elus toimimise üks põhialuseid ja millegi pärast on suhtlemine ja suhted tihti inimeste jaoks keerulised. Isegi parim suhtleja ei saa eitada, et lähisuhted, kus ollakse üksteisega täiesti avatud, muutuvad varem või hiljem keerukaks.

Ilmselt oleme kõik kunagi kogenud seda, et me ei oska end piisavalt selgelt väljendada, ei kuule seda, mida teine inimene soovib meile öelda või ei tea isegi, mida tunneme ning mis oleks õige reageering neile tunnetele. See kõik tekitab suhete sasipuntra, mida on vahel väga keeruline lahti harutada ning
mille tulemusel võivad suhted katkeda.

Suhteseminaride juhtküsimuseks võiks olla: kuidas hoida suhteid harmoonilise ja austavana, samas oma autentsust kaotamata.

Seminaridel käsitleme uusimaid teooriaid, mis on teejuhiks enda sisse vaatamisel ning tutvustame ka praktikaid, mida on aastakümneid või mõningal juhul aastatuhandeid inimrühmade harmoonilise kommunikatsiooni huvides praktiseeritud.

Jagame tähelepanekuid oma paarisuhetest ning kogukonnaelu kogemusest.

Hind: 40€/kord, sisaldab maitsvat taimetoidu lõunasööki.

Tere tulemast meie koolitustele avastama ja õppima, kuidas muuta kogukonnad tõeliselt jätkusuutlikuks!