Koolitused Väikese Jalajälje kogukonnas on suunatud jätkusuutliku eluviisi erinevatele aspektidele (majanduslik, sotsiaalne, maailmavaateline ja ökoloogiline).

Me elame kliimamuutuste ja liikide hävimise ajastul. Need on globaalsed muutused, mille õiget ulatust ja tagajärgi ei tea me keegi. Samas, saame me kõik oma eludes olla globaalsete arengute mõjutajad. Üks eriti oluline viis, kuidas me oma igapäevaelus saame globaalseid arenguid positiivseks pöörata, on kohalik ja hooajaline toitumine ning ise endale toidu kasvatamine.

Kogukonna igapäevaelus näeme, kui oluline on koostööoskus inimeses ja inimeste vahel. Meie usume, et vastastikku austavad, väestavad, koostööpõhised suhted teise inimese või terve grupiga on võimalikud ja ühtlasi ainsad, mis hästi toimivad. Selles suunas liikumine on võimalus astuda välja võimuvõitlusest, luua rahu iseendas ning aidata seeläbi kaasa rahukultuuri loomisele kogu maailmas.

Sellest lähtuvalt oleme põhirõhu koolitustegevuses pannud jätkusuutliku elu sotsiaalsele ja ökoloogilisele aspektile.

Alates juunist 2016 a pakub Väike Jalajälg erinevatel teemadel koolitusi huviliste gruppidele. Vaata lisainfot meie koolituspakkumiste lehelt.

Pööripäevi tähistame avaliku üritusena higitelgi rituaali või tantsu, laulu ja mänguga. Higitelgi tseremooniameistriks on kogukonna pikaajaline sõber ja toetaja Kristina Paškevicius. 

Toimunud suuremad üritused ja koolitused

 • 2019
  • Elu 5 festival – ökofestival, mille eesmärgiks oli tuua keskkonnateemad laiema ringkonna ette. Kolmeks põhisambaks olid haridus, permakultuur ja muusika. Esinejateks kohalikud erinevate valdkondade spetsialistid ja muusikud.
  • Rahvusvaheline EDE (Ecovillage Design Education) kursus Eestis on kuuajaline kursus, mis keskendus tervikliku maailmavaate alusel toimivate kogukondlike projektide elluviimisek vajalike teadmiste ja praktikate õppimisele ning parema maailma loomisele. Juhendajateks Albert Bates (Ameerika), Bernd Neugebauer (Yucatáni poolsaar), Mihkel Kangur, Liisa Puusepp, Sven Aluste, Toomas Trapido jt eksperdid Eestist, sh kogukonnaliikmed.
 •  2018
  • Ärkame koos
  • Toit ja kogukond – Steve Hart’i (Austraalia/ Uus-Meremaa) eestvedamisel uuriti kogukonna suhteid toiduga läbi permakultuurse vaatenurga. Sündmus toimus tänu Rootsi Instituudi projektile “Polyculture”.
 • 2017
  • Draakoniunistamine (Dragon Dreaming) – edukate ja transformeerivate projektide juhtimiseks mõeldud meetod. Draakoniunistamise meetodi looja ja koolitaja John Croft (Lääne-Austraalia)
 • 2016
  • Kogukondlik tehnika „Foorum“. Koolitajad Ina Meyer-Stoll ja Achim Ecker (ZEGG kogukond Saksamaalt).
  • Kogukondlike liidrioskuste kursus „Rising together“ – “Ärkame koos” koos Ronski Kosky´ga (USA/Kanada)
 •  2015
  • 2015. aasta märtsis toimus meil Eesti ökokogukondade IV õhtuseminar „Võrguvälised (off-grid) energialahendused“, MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse tegevusvõimekuse suurendamise projekti (rahastaja: KÜSK). Läbiviijateks olid Maarja Õunaste ja Jim Self organisatsioonist „ThePoosh“. 
  • 2015. aasta aprillis toimus meil rahvusvaheline permakultuuri sertifikaadi kursus (permaculture design certificate course) koos Klaudia van Gool´iga Inglismaalt. Kursuse toimumist toetas siseministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 
  • 2015. aasta mais toimus kogukondliku otsustusprotsessi kursus „Sotsiokraatia“ (koos Fredjan Twight´i ja Carien Huijzer´iga Hollandist). Fredjan Twight on ka Ecodorp Bergeni ökoküla üks rajajaid.
  • 2015. aasta augustis võõrustasime Eesti kõige suuremat ökokogukondliku koolitust ehk Eesti ökokogukondade kokkutulekut 200 inimesega (august 2015). Kolme päeva jooksul toimus kümneid loengud ning mitmed avalikud arutelud jätkusuutliku majanduse teemadel. Üles astusid nt Charsle Eisenstein, kingimajanduse eestkõneleja (USA), Thomas Heuser (ZEGG kogukond, Saksamaa), Reet Aus (ReUse ja MTÜ Lilleoru), Priit Mikelsaar (Uuskasutuskeskus, Biomarket), Henri Laupmaa (Fundwise ja Hooandja). Arbo Tammiksaar tutvustas filmi „Kristus elab Siberis“. Toimus ka Indrek Tammoja ja sõprade kontsert.
 • 2014

Teretulemast meie koolitustele avastama ja õppima, kuidas muuta kogukonnad tõeliselt jätkusuutlikuks!