EDEstonia2019 – The Basics of Holistic Lifestyle

By 9. juuli 2019Koolitused

Rahvusvaheline EDE (Ecovillage Design Education) kursus toimub Gaia Akadeemia ja MTÜ Väike Jalajälg koostööl 30 august-27 september 2019 Mõisamaal tegutsevas Väike Jalajälg ökokogukonnas. Kursuse raames külastatakse Equilibre Hobukooli parki Koordi külas ja Lilleoru õppekeskust Rae vallas.

Eesti EDE programm – “Tervikliku Eluviisi Alused” on kuuajaline kursus, mis keskendub tervikliku maailmavaate alusel toimivate kogukondlike projektide elluviimisek vajalike teadmiste ja praktikate õppimisele ning parema maailma loomisele.

Gaia hariduse baasis loodud programm tugineb neljale inimtegevuse aspektile:

 1. Ökoloogiline – kuidas loodusega võimalikult harmoonilises kooskõlas eksisteerida, seda nii maju ehitades kui toitu kasvatades, seejuures võimalikult vähe jäätmeid ja reostust tekitades.
 2. Majanduslik – kuidas toimivad ühise ja väärtuspõhise majandamise mudelid – kogukondlik majandamine, sotsiaalne ettevõtlus, jagamismajandus jt.
 3. Sotsiaalne – kuidas üksteist paremini mõista ja efektiivsemalt kommunikeerida, sealhulgas töö konfliktidega ning koostöö loomine nii gruppide kui indiviidide vahel.
 4. Maailmavaateline – terviklik minapilt – kes ma olen, miks ma olen, ühenduse loomine sisemise, välimise ja vaimse maailma vahel

Teemad, mida kursusel kaetakse:

 • Ökoloogilise ja koostööl põhineva ilmavaate alused,
 • Looduselt õppimine, kuulamine, märkamine, tegevused looduses,
 • Loodust jäljendav füüsiline ja sotsiaalne kavandamine, permakultuur,
 • Kogukonna loomine ja hoidmine,
 • Suhtlemine, otsuste tegemine, konfliktide lahendamine, hea õhkkonna loomine,
 • Isiklik jõustamine ja juhtimine,
 • Ökoloogiliselt ja sotsiaalselt hoolivad majandusmudelid, jagamismajandus,
 • Sotsiaalne ja kogukondlik ettevõtlus, täiendavad rahasüsteemid,
 • Ökoloogiline ehitamine,
 • Toit, toidu kasvatamine, toidu tervislikkus,
 • Looduse taastamine ja tervendamine,
 • Kogukondlik haridus, uued koolid,
 • Maailmavaade kogukondades, loovus ja kunst igapäevaelus,
 • Ülevaade erinevatest jätkusuutlikkuse poole pürgivatest liikumistest, ökokogukonnad, üleminekulinnad jt,
 • Praktilised rühmatööd.

Lisainfo

Kursuse kestus: 30 august– 27 september 2019
Keel: Inglise 
Kontakt: Helena Pruul

Tasu

Tavahind: 880 EUR kuni 25 august 2019
Grupp: 2 inimest koos hind 780 EUR inimene; 3 või enam koos hind 680 EUR inimene.

Võimalus tasuda kahes osas vastavaks kuupäevaks. Esimesele sissemaksele kohastub tagastamatu ettemaks 150 eur.

Ökohäkk

Eesti EDE kursusele järgneb jätkusuutlikkuse teemaline Ökohäkk 28-29 septembril 2019.
Loe lisaks >>