Väikese Jalajälje visioon

Väikses Jalajälje visioon on Terve maa. Näeme maailma, kus kõik elav on püha, tähistatud ja ühenduses.

Väikese Jalajälje missioon

Loome majanduslikult ja ökoloogiliselt jätkusuutliku küla, kus väärtustatakse nii praeguseid kui ka tulevasi inimpõlvi, kvaliteetsed inimsuhteid ja koostööd. Koolitame ise oma lapsi, kasvatame oma toidu ning pakume läbi avatud keskkonna kogemusruumi kogukondlikult elada soovivatele inimestele.

Perspektiivis näeme, et aastaks 2020 oleme kasvanud majanduslikult, ökoloogiliselt ja sotsiaalselt jätkusuulikuks ökokülaks:

  • mis on elu- ja töökeskkond vähemalt 50-le inimesele,
  • kus toimuvad regulaarsed kestliku eluviisi koolitused (pakume inspireerivaid koolitusi vähemalt 500-le inimesele aastas),
  • toodame vähemalt 50% oma toidust ning toodame põhilise osa oma energiast taastuvenergia põhimõtteid järgides ise.
  • Gaia koolis Mõisamaal õpib vähemalt 10 õpilast
  • kus toimib avatud loovkeskus erinevate töötubadega
  • kus toimivad ettevõtted, mis panustavad ökoküla, kohaliku kogukonna ja Eesti majanduslikku arengusse.