Väikese Jalajälje visioon

Väikses Jalajälje visioon on Terve maa. Näeme maailma, kus kõik elav on püha, tähistatud ja ühenduses.

Väikese Jalajälje missioon

Loome majanduslikult ja ökoloogiliselt jätkusuutliku küla, kus väärtustatakse nii praeguseid kui ka tulevasi inimpõlvi, kvaliteetsed inimsuhteid ja koostööd. Koolitame ise oma lapsi, kasvatame oma toidu ning pakume läbi avatud keskkonna kogemusruumi kogukondlikult elada soovivatele inimestele.