Väikese Jalajälje kogukonna eesmärgiks on edendada kestlikke väärtuseid ja kogukondlikku eluviisi ning vähendada seeläbi Eesti elanike ökoloogilist jalajälge. Kogukonna jaoks on samuti väga oluline edendada inimestevahelisi usaldusel ja koostööl põhinevaid suhteid, mille nimel teeme ka teadlikku tööd.

Et oma eesmärke ellu viia, oleme loonud Märjamaa valda, Mõisamaa külla teadliku kogukonna ja ökoküla, kus luua näide terviklikust elukeskkonnast ning katsetada kogukondlikke ja jätkusuutlikke lahendusi, mis võiksid olla suunanäitajaks tervele Eesti ühiskonnale.

Kogukonna soov on välja kujundada avatud õppimis- ja kogemusruum, kuhu tulla elama ja õppima kestlikku elu. Läbi oma koolitus- ja arendustegevuse pakume huvilistele võimalust osaleda uute keskkonnatehnoloogiate, juhtimispõhimõtete ja organisatsiooni toimimise põhimõtete väljatöötamises.

Meie ökoküla elanikud on kokku saanud tänu Eesti ökokogukondade liikumise (MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus) ja rahvusvahelise ökoküladevõrgustiku GEN Europe tegevusele.

Alates 2008. aastast oleme osalenud mitmetel välismaal ja Eestis toimunud ökokülade teemalistel kursustel ja käinud uudistamas ka välismaiseid ökokülasid, kellest oma kogukonna ülesehitamisel oleme eeskuju võtnud.

Oma tegevuses kasutame igapäevaselt ka teistelt Euroopa teadlikelt kogukondadelt õpitud tehnikaid ja proovime nende läbi luua inimeste suuremat sotsiaalset sidusust ning hoida kogukonna tervist: kogukondade sotsiaalsed tehnikad, vägivallatu suhtlemine, süvademokraatia, sotsiokraatia, permakultuuri põhimõtted, draakoniunistamine (dragon dreaming).

Meie kogukonnas toimib pärast kolmadat tegevusaastat 3 ettevõtet: OÜ Otse Aiast, tooršokolaaditehas ja OÜ Terane Tera. Läbi majandusühistu pakume ka muid teenuseid.

Meie kogukonna organisatsioonist on valminud 2017. a Ronski Kosky poolt tehtud magistritöö.

Valik meie külastatud ökokogukondadest Euroopas:

 • Damanhuri vaimne ja ökoloogiline küla ning Torri Superiore ökoküla Itaalias
 • Tamera Rahu Uurimise keskus Portugalis
 • Schloss Glarisegg ja Schweibenalp Šveitsis
 • Templehof, Zegg Gemeinschaft ja Sieben Linden Saksamaal
 • Keuruu, Porlammi ja Livonsaari Ekoyhteisö Soomes
 • Syderbyn ja Solvik ökokülad Rootsis

Valik meie liikmete läbitud kursustest:

 • EDE – Ecovillage Design Education (ökokülade loomise kuuajaline kursus, rahvusvaheline programm)
 • Rising Together – Community leadership training (Esna 2014 ja Porlammi 2015)
 • Permaculture Certificate Course (Sieben Linden 2009 ja Mõisamaa 2015)
 • Dragon Dreaming (Sieben Linden 2015)
 • sotsiokraatia (Mõisamaa 2015)
 • süvademokraatia (Mõisamaa 2014)
 • Beyond You and Me – Inspiration and wisdom for building intentional communities (Sieben Linden 2010)
 • ökoehituse kursused Koordi külas Järvamaal ja Tudernas Võrumaal
 • Introduction Week (Tamera 2015)
 • Technology for Decentralized Autonomous Energy Supply (Tamera 2015)