Gaia Kool on jätkusuutlikkusele suunatud rahvusvahelise Gaia hariduse põhimõtteid järgiv kool.

Gaia Kool on kogukonnakool – arengukeskkond lastele, peredele, õpetajatele ja teistele koolikogukonna liikmetele. Koolis pööratakse tähelepanu sellele, kuidas teadmisi jagada nii, et iga õpilase anded leiavad väljundi ning nõrgemad oskused saavad toetatud. Lähtutakse põhimõttest, et parim õpe on praktiline elu ning parim õpetaja on oma ala meister. Kuna klassid on väikesed, siis on võimalik luua lastele võimalusi õppida läbi tegutsemise. Lapsed kauplevad laadal, matkavad, aitavad mesilasi pidada, istutavad puid ja voolivad kausse. Ühesõnaga – elavad.

Gaia Kool – nagu nimigi ütleb – usub Maa ja inimese koosloomesse. Iganädalaselt võib Gaia Kooli lapsi leida metsast, rabast, lõkke äärest või merest. Loodusõpe ja keeleõpe on prioriteedid. Gaia Kool loob end iga päeva, kuu ja aastaga ning iga koolipäev on avastus, millest õppida.

Kool sai alguse Gaia hariduse koolitajate täiendõppel, kus põnevate vestluste käigus arutleti Eesti haridusmaastiku võimaluste ning vabaduste teemadel. Korduvalt kerkis esile mõte sellest, mida kõike, lisaks õppekava järgsetele teadmistele, võiks üks kool laste haridusteele veel kaasa anda.
Nii alustaski 2014. aasta sügisel oma kooliteed Gaia Kool. Gaia Kool on esimene üldhariduskool maailmas, kus järgitakse gaia hariduse põhimõtteid kooskõlas riikliku õppekavaga. Senini on erinevates riikides toimunud gaia hariduse koolitused täiskasvanute täiendkoolituste vormis.

Kui tahad Gaia Kooli kohta enam infot saada, siis uuri www.gaiakool.ee

Gaia kooli Mõisamaa klass

Alates 2015. aasta sügisest toimib Mõisamaal ametlikult Gaia Kooli klass. Mõisamaa klassis saavad lapsed õppida I, II jaIII kooliastmes ehk 1.-9. klassis. Klass on lisaks kogukonnas kohapeal elavatele lastele avatud ka väljastpoolt tulevatele lastele.

Mõisamaa Gaia kool on unikaalne, kuna õppetöö toimub tegutseva kogukonna keskkonnas. See võimaldab lastel õppida läbi praktilise osaluse ning tutvuda jätkusuutlike tulevikulahendustega. Laste igapäevast tegevust hoiab südaõpetaja, kuid ka teised kogukonnaliikmed panustavad oma kompetentsidega laste haridusse. Meie koolis saavad lapsed individuaalsel lähenemisel põhineva ning elulähedase hariduse, saades samuti viibida palju aega elu keskel ja õues. 
2019. aasta sügisel alustas liitklass Mõisamaal 8 õpilasega.

Lähem info Mõisamaa Gaia kooli kohta

Eestvedaja: Riinu Lepa
E-mail: riinulepa@yahoo.co.uk