Nooruslik suvi 2020

Viimase kahe aasta jooksul on meie kogukonnal olnud suur õnn võõrustada Euroopa Solidaarsuskorpus vabatahtlike gruppe. Me oleme pakkunud noortele võimalus olla osa jätkusuutliku ja tervendava tuleviku loomisel ja saada inspiratsiooni olemaks oma kodumaal jätkusuutliku elu kujundajad. Kroonviiruse meetmete tõttu pidime ka meie tegema tänavu palju muudatusi nii vabatahtlike võõrustamise aja, tegevuste kui ka praktilise elu osas. Siiski oleme tänulikud, et saime kutsuda juulis ja augustis Mõisamaal 2 gruppi ligi tosina noorega, kes tulid Bulgaariast, Saksamaalt, Hispaaniast, Rootsist, Ühendkuningriigist, Sloveeniast ja Eestist. Meie peamine eesmärk oli pakkuda noortele igakülgset kogukonnaelu kogemust – kuidas luua toetavat õhustikku, töötada koos, teha oma igapäevaelu kohta otsuseid, jagada oma mõtteid ja tundeid, lustida, hoolitseda ja olla ühenduses ümbritseva looduskeskkonnaga ning kasvatada teadvelolu. Meie vabatahtlikud toimetasid koos kogukonnaliikmetega, et luua Mõisamaa viljapuuaedades, pargis ja permakultuuri aias rohkem elurikkust. See oli ka väga edukas – märkasime varasemast enam erinevaid taime ja linnuliike ning meie muld on üha rohkem elus ja viljakas. Üheskoos remontisime mitmed kogukonna ühisruumid – nii sissekäigu, fuajee, duširuumi kui ka külalistetubasid. Tegime koos süüa, koristasime, jagasime oma mõtteid ja tundeid südameringides, istusime ja mängisime lõkke ümber, vaatasime häid filme, käisime paadi- ja jalgsmatkadel ümbruskonna looduses. Oleme väga tänulikud, et tänavu ja ka eelmisel aastal oleme saanud teha koostööd Maarja külaga ning erivajadustega noored on saanud osaleda meie laagrites. See on olnud hindamatu kogemus, mis rikastanud nii kogukonnaliikmeid kui teisi vabatahtlikke ja aidanud luua hoolivat ja kerget õhkkonda. Lahkudes öeldi tihti, et Mõisamaal veedetud nädalad olid väga erilised – need andsid uusi oskusi ja impulsse, loodusega koos elamise tunnetust, lõid uusi toetavaid suhteid, pakkusid väljakutseid ja olid eeskätt sisemise kasvamise ja avardumise kogemus. Ja loomulikult oli paljude jaoks väga märkimisväärne kogeda kuidas osaleda toidu kasvatamisel, valmistada värsket taimetoitu ja saada osa erinevate kultuuride rahvusköögist. Kõik me Väikese Jalajälje kogukonnas oleme eriti tänulikud kõigile 2020. aasta vabatahtlikele nende kohalolu ja panuse eest.