Käimasolevad projektid:

Projekt: Loodussäästliku eluviisi koolitustegevuse valmiduse loomine Mõisamaa Ökokeskuses
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Siseministeerium
Toetuse summa: 11 096,21 eurot
Eesmärk: arendada Väike Jalajälg MTÜ tegevus tasemele, kus alates aprillist 2016a. on ühing nii sisuliselt (oskused, teadmised, kontaktid, jne.) kui vormiliselt (ruumid, praktikabaas, jm) võimeline ja valmis korraldama loodussäästliku eluviisi koolitusi nii täiskasvanutele kui koolilastele Mõisamaa Ökokeskuses.
Peamised tegevused:
• Tulevaste juhendajate ettevalmistamine permakultuuri disaini koolituse läbimise kaudu
• Talgu-nädalavahetuste ja koolinoortele õppepäevade korraldamine
• Koolituskalendri ja pakkumiste väljatöötamine, koolilastele mõeldud õppepäevade kontseptsiooni koostamine
• Praktilise permakultuuri põhimõtteid järgiva õppeaia loomine
• Koolitusruumide pisiremont, korrastustööd köögis köögi teavitamise eesmärgil koolitustel toitlustuse pakkumiseks
• Kommunikatsiooni ja muud toetavad tegevused: muutuse teooria välja töötamine ühingule, veebilehe ülesehitamine, vabatahtlike võrgustiku loomine ja haldamine, koolituste pakettide avalikustamine, kontaktide loomine koolidega, jm.

KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks

 

 

 

 

Projekt: Väiksem jalajälg
Rahastaja: Vabaühenduste Fond

Projekti kirjeldus: Eesti elanike tealikkus säästlikust eluviisist, mis kasutab vastutustundlikult planeedi ressursse on veel madal ning rohujuuretasandilt ja kogukonnapõhiselt loodud kestliku eluviisi näiteid ning loodussäästlike energialahendusi napib. Projekti tegevused on suunatud keskkonnasäästliku eluviisi laiemale levikule ning praktilisele rakendusele Väikese Jalajälje ökokogukonna näitel. Selleks töötatakse välja meie kliimas asuvale, väikesele kogukonnale sobilik tehnoloogilise, majandusliku ja juriidilise lahenduse kava ning luuakse praktikabaas, kus hakatakse jagama kogemusi ja teadmisi teiste kogukondade ja huvilistega.

Project: Smaller Footprint
Project Description: The awareness among Estonians about sustainable lifestyle where planets resources are used responsibly, is still rather low and there are not many examples of sustainable lifestyle and energy solutions created on grass-roots and community level. The activities in the project are aimed at promoting environmentally sustainable lifestyle and execution of practical solutions on the example of the eco-community Small Footprint. For reaching that aim, a suitable technological, economical and legal framework will be worked out taking into account of the local climate. A training base will be initiated, where community’s experience and knowledge will be shared with other communities and interested people.

topeltlogo_aef_eea_grants

Lisainfo: Riinu Lepa, riinulepa@yahoo.co.uk