EVS teenistus Väikeses Jalajäljes

Alates 2015. aasta kevadest osaleme Euroopa Vabatahtliku Teenistuse (EVS – European Voluntary Service) programmis, mille raames Euroopa 18-30-aastased noored saavad osaleda vabatahtlikuna Väike Jalajälg kogukonna töös. Ootame noori, kes on huvitatud kestlikust eluviisist ja kogukonnaelust. Pakume õppe- ja kogemusruumi permakultuuri, ökokogukondade, sotsiaalsete praktikate, alternatiivse hariduse, tantsu, jooga, kohaliku toidu ja taimetoidu valdkonnas. Eriti sobib meie ökoküla vabatahtlikule, kes on avatud meelega ning iseseisev. Peamised tööülesanded on seotud meie koolituskeskuse arendamisega (kursuste korraldamine, turundus, külaliste vastuvõtmine), permakultuuri aia eest hoolitsemine ja kogukonna ettevõtete abistamine.

2015/2016 aastal oli meie vabatahtlikuks Giovanni Secco Itaaliast, kes vastutas meie permakultuuri aia eest.

IN ENGLISH:
Small Footprint is receiving EVS (European Voluntary Service) volunteers between ages 18-30. We are welcoming young people who are interested in sustainable lifestyle and community living. We offer a learning space about permaculture, eco-communities, social practices, alternative education, dance, yoga, local food, vegetarian cooking etc. We are looking for volunteer(s) who are open minded and quite independent. The main field of work is helping to develop our training centre (organising courses, marketing, welcoming quests), permaculture garden and enterprises in the community.